Ben Siaens

Sleutelstraat X Vlaamse steenweg / 1000 Brussel
Je propose mes services en
francais / neerlandais / anglais
Rocco Pantalòn

Een winkel met planten en cactussen, gevestigd in een gebouw aan de rue de Flandre, gelegen in de trendy maar ook zeer populaire Ste Catherine / Dansaert wijk. De winkel is een mix tussen enerzijds een conceptstore – uniek en charmante selectie en presentatie – en anderzijds een tuincentrum – een compleet assortiment – dat voorkomt dat de klant langs een supermarkt moet lopen voor de aankoop van kleiner materiaal of de klassieke terracotta pot, de aarde, … van de kleinste tot de grootste plantendromen en avonturen, Rocco Pantalòn kan u verder helpen. Het geheel ondersteund door een meertalige service en goede expertise in zowel plant als design. Rocco Pantalòn doet ook aan projecten.

Ontdek zijn getuigenis van de begeleiding bij JobYourself

Une boutique de plantes et de cactée, dans un bâtiment rue de Flandre, situé dans le quartier populaire et branché: Ste Catherine / Dansaert. La boutique est un mélange entre un concept store – selection et presentation unique et de charme – et un garden centre – une gamme complète – qui évite au client de devoir passer dans une grande surface pour l’achat de le petit matériel ou le pot en terre cuite, le terreau ..
Des plus petits au plus grands rêve ou aventure de plantes, Rocco Pantalòn peut vous aider. Le tout soutenu par un service multilingue et une bonne expertise en matière de plante et de design/installations. Rocco Pantalòn réalise également des projets.

Découvrez son témoignage d’accompagnement chez JobYourself

A shop with plants and cacti, located in a building on the rue de Flandre, located in the trendy but also very popular Ste Catherine / Dansaert district. The store is a mix between a concept store on the one hand – unique and charming selection and presentation – and on the other hand a garden center – a complete range – that prevents the customer from having to go to a supermarket for the purchase of smaller material or the classic terracotta pot, the soil , … from the smallest to the largest plant dreams and adventures, Rocco Pantalòn can help you further. The whole supported by a multilingual service and good expertise in both plant and design. Rocco Pantalòn also does projects.