Is uw project klaar om te testen? Staan uw klanten te wachten?

Test uw activiteit met JobYourself, zonder risico en onder begeleiding!

Onze specialiteit: een kader om activiteiten te testen.

Tijdens deze testperiode kunt u produceren, verkopen en factureren zoals een echte zelfstandige. Intussen kan u genieten van:

  • individuele coaching,
  • het beheer van uw boekhouding,
  • de mogelijkheid om terug te keren naar je oorspronkelijke situatie mocht uw activiteit zich niet ontwikkelen,
  • behoud van uw werkloosheidsuitkering of OCMW-leefloon en hoeft u geen sociale lasten voor zelfstandigen te betalen, vermits u formeel werkloos blijft.

Via zijn netwerk van partners, biedt JobYourself eveneens een brede waaier aan opleidingen en gelegenheid tot netwerken.

U verbindt zich tot:

  • uw tijd en energie te besteden om uw project te doen slagen,
  • het respecteren van de verbintenissen die we samen aangaan om het project te doen evolueren,
  • een bijdrage in de administratieve kosten van de coöperatie ( 10 % van uw brutomarge).

Voorwaarden om aan het TEST-parcours te beginnen?

Om aan het ‘TEST-parcours’ te beginnen, moet u deel uitmaken van ons doelpubliek. Uw project moet uitgewerkt zijn en u moet potentiële klanten gecontacteerd hebben.

U legt eerst het ‘PRE-TEST-parcours’ bij JobYourself af. Bent u echter van mening dat uw project klaar is, dan is het mogelijk om via ons traject ‘projecten met onmiddellijke facturatie’ meteen naar het TEST-parcours over te stappen.

Geïnteresseerd in de begeleiding van JobYourself ?