PORTRET : SIBYLLE MOREELS, Initiatiefneemster van Golden Age

Sociaal ondernemerschap door de mens centraal te stellen in haar core business, Sibylle Moreels is  dag aan dag aan het bewijzen dat het kan. Haar drijfveer ? Quality time reserveren voor menselijk contact en wel voor een doelgroep die er bijzonder behoefte aan heeft : de senioren.

De zoektocht naar zin in haar professioneel leven met aandacht voor empathie brachten Sibylle op het idee om haar communicatie-en coördinatiecompetenties in te zetten in een eigen ondernemersproject met de toepasselijke naam ‘Golden Age’. Ze biedt een persoonlijke begeleiding op logistiek en administratief vlak om haar senioren en hun families zo autonoom mogelijk te laten functioneren in het dagdagelijkse leven. Kent ù al het levensrepertorium? Ontdek hieronder deze handige tool!

 

Ontdek haar fiche in de gids van ondernemers

 

Waarover gaat jouw project eigenlijk?

 

GOLDEN AGE Presentation on Vimeo.

 

 

Golden Age helpt oudere mensen bij een aantal praktische taken, die ze niet meer of moeilijker alleen kunnen volbrengen. Het gaat hoofdzakelijk om administratieve en logistieke ondersteuning: betalingen op tijd verrichten, telefoon-en energiecontracten hernegotiëren, naar de apotheker of de gemeente gaan of naar de markt. Er zit altijd een dimensie in van menselijk contact maar ik krijg ook vraag om uitlsuitend die behoefte te voldoen.

We gaan dan bijv. samen naar het theater of museum of doen een parkwandeling of iets dergelijks. Soms is er een vraag om kasten op te ruimen. Dit is meestal een langdurig proces waarbij herinneringen opkomen en gedeeld worden. Dit kunnen delen, helpt de senior om afscheid te nemen en dingen los te laten. Elke situatie is weer anders maar vaak gaat het ook om een coördinerende taak: verpleegkundige, kinesist, poetshulp, maaltijdbezorger etc wijzigen soms hun bezoekuren of – dagen wegens ziekte, verlof of de cliënt brengt enkele dagen buitenshuis op vakantie of bij familie door en dan moeten die eersten verwittigd worden.

 

Hoe pak je het aan?

Het gehalte menselijke contact varieert dus naargelang de concrete dienst, maar het is altijd aanwezig en dat zal altijd zo blijven. ‘Menselijk‘ en ‘op maat’ zijn twee kernwaarden in onze dienstverlening. Een regelmatige aanwezigheid, en steeds dezelfde persoon -bij Golden Age noemen we onze medewerkers ‘organizers’- zijn belangrijk om een vertrouwensrelatie op lange termijn met de cliënt op te bouwen.

We nemen in feite een aantal taken over van intimi, meestal de kinderen, die vaak al overbevraagd zijn. Door onze dienst zorgen we voor quality time als de kinderen op bezoek komen, doordat ze niet worden opgezadeld met allerlei dringende en vervelende klusjes zoals het instellen van een digibox bij de aankoop van een nieuwe TV etc….  In elk geval wordt er wekelijks een rapport per mail opgemaakt zodat de kinderen -soms in het buitenland wonend of werkend- de situatie op de voet kunnen volgen.

 

Welk doelpubliek ?

We richten ons voornamelijk tot senioren maar zeker niet uitsluitend. Het gaat eigenlijk om mensen in een chronische situatie van verminderde zelfredzaamheid: naast senioren kan het ook gaan bijv. om een 45 -jarige met een verlamde of zieke partner die op een gegeven moment door de dagelijkse beslommeringen overweldigd wordt en een duwtje in de rug kan gebruiken.

 

 

 

Wat is je algemene groeistrategie?

Omdat onze dienst arbeidsintensief is, moet de groei uiteraard door een voldoende uitgebreid team gedragen worden. Golden Age doet daarom een beroep op een (nog uit te bouwen) netwerk van organizers, die heel België zou moeten bestrijken… Dit zijn mensen die onder het statuut van zelfstandige in bijberoep of zelfstandige het Golden Age aanbod voorstellen en aanbieden aan mensen in hun buurt. Deze organizers worden degelijk ondersteund door o.a. een informaticaplatform, communicatiemateriaal ( website, visitekaartjes, publicatie in lokale tijdschriften, flyers, …) en vorming ( maandelijkse meetings….. ). Ook de opvolging van de facturatie van hun klanten gebeurt door Golden Age.

Onze unique selling proposition waardoor we ons onderscheiden van alternative oplossingen is onze dienst van het levensrepertorium. Dit is een speciaal op maat ontworpen IT -tool om alle essentiële gegevens van een cliënt te beheren zodat de intimi van de clïënt op elk ogenblik de precieze en soms levensnoodzakelijke info op aanvraag ter beschikking krijgen. Deze kunnen de info aan gespecialiseerde diensten bezorgen. Het gaat o.a. over ID gegevens – te verwittigen personen in case of emergency-mutualiteit-huisdokter-medische gegevens (medicatie)-notariële gegevens-wilsbeschikkingen etc……….) Het spreekt vanzelf dat in crisissituaties de toegang tot dergelijk levensrepertorium voor de naasten, vaak in emotionele stress, de zorgtaak een stuk makkelijker maakt.

Hoe heb je de weg naar de oprichting van Golden Age gelopen?

Wel het is zo dat de gespreksonderwerpen met mijn vrienden en kenissen het laatste jaren geëvolueerd is van “het nieuwste educatieve speelgoed voor de kinderen” naar ‘”hoe gaat het met de revalidatie van je moeder?”, of “het is tegenwoordig crossen van hot naar her met de kinderen die overal naar toe gebracht moeten worden en ook nog de ouders die begeleiding nodig hebben, hoe doen jullie dat?”. Bij mij begon het te dagen dat ik binnenkort in een gelijkaardige situatie kan belanden en ik wou daarop anticiperen. Bovendien is er een steeds dringender verlangen gegroeid naar meer zingeving en empathie in mijn professioneel leven. Gezien mijn verleden en mijn aangeboren talent voor communicatie en organisatie leek de combinatie van deze diverse elementen wel het ei van Columbus.

En dan was er uiteraard de trigger: ik raakte zonder job en moést wel op zoek naar een nieuwe uitdaging en via via hoorde ik over JobYourself, een organisatie die werkzoekenden ondersteunt om hun eigen job te creëren door een wettelijk kader aan te bieden waardoor de kandidat-ondernmer zijn/haar project kan testen zonder veel risico met daar bovenop coaching en administratieve en boekhoudkundige ondersteuning. Dat klonk me als muziek in de oren en ik heb me ingeschreven voor een infosessie, waaruit bleek dat JobYourself voor de opstart van mijn zaak een goede partner kon zijn.

 

Hoe is de fase van de pre-test verlopen?

Super-positief! Het collectief proces, waardoor een hele diversiteit aan meningen en benaderingen aan bod komen en besproken werden, waren voor mij het van het. De ondernemingsthemas die behandeld werden, zijn uiteraard interessant, maar de grootste eye openers kwamen voor mij toch uit de ‘groupes de soutien‘. Ik vind het trouwens spijtig dat ze niet doorlopen in de Testfase. Sommige van de deelnemende collega kandidaat-ondernemers zijn vrienden geworden.

Hoe ervaar je de testfase?

Ik vind dit een superopportuniteit: de ruimte krijgen om te proberen, zonder stress van ‘waarvan ga ik leven?’. Door het feit dat ik mijn werkloosheidsheidsuitkering kan blijven behouden, krijg ik tijd om te reageren en mijn zaak bij te sturen.  Ik leer nog elke dag bij, het concept en de uitvoering hebben tijd nodig om te rijpen en zonder dit financieel kader van 18 maanden vrijstelling met behoud van uitkering, had ik die tijd niet.

 

Bovendien geeft het ook moed en vertrouwen om te weten dat je een coach ter beschikking hebt. Niet dat je daar om de haverklap bij zit maar de wetenschap dat hij er is voor jou doet veel. Bij het opstarten van een onderneming gaat het immers over veel meer dan de inhoudelijke kant en de boekhouding op poten te zetten: er is ook een belangrijke dimensie van persoonljke ontwikkeling, van het groeien naar een ondernemersattitude.

 

Kijk van de coach : Filip Monbaliu

“Sybille is zelf zo autonoom en professionneel dat de begeleiding voor de coach iets weg heeft van ‘een fluitje van een cent’.

Méér zelfs; de manier waarop Sybille de drijfkracht voor haar project ook omzet naar veerkracht in haar privéleven, nochtans gekenmerkt door behoorlijk l wat onverwachte turbulentie, is voor mezelf ronduit inspirerend.”

 

Wat is jouw grootste uitdaging?

Het tijdig vinden van voldoende kwaliteitsvolle organizers. Momenteel ben ik op zoek via de kanalen van beurzen, partners, outplacementkantoreen, facebook.

 

Wat is voor jou de essentie van de begeleiding bij JobYourself?

Je ontmoet er mensen die geloven in je project waardoor je zelf alles gaat geven om er te geraken.

 

Wat zou je willen zeggen aan mensen die een beetje aarzelen om de stap te zettten naar een eigen zaak?

Als je erin gelooft, moet je ervoor gaan. Het is niet altijd gemakkelijk, vooral als je privéleven ingrijpend wijzigt. Je mag best risco’s nemen maar je moet niet overdrijven, je dient voor jezelf een kader uit te zetten.

 

Wat is het moeilijkste in de uitbouw van je activiteit?

We leven in een wereld waar het allemaal niet snel genoeg kan gaan. In zo’n context is het moeilijk om geduldig te zijn en te aanvaarden dat de evolutie van de onderneming allemaal wat trager evolueert dan gepland.

 

 

Neem contact met Sybille