Carolien Mertens, online trajecten rond eventplanning voor ondernemers en coaches

Carolien Mertens – Online trajecten rond eventplanning voor ondernemers en coaches

Het traject van Carolien is een mooi verhaal omdat het illustreert dat duurzaam ondernemen langzaam gaat. ‘Duurzaam’ gaat in dit geval over de moeilijke weg om haar passie te vertalen naar een concreet zakenidee, i.p.v. te kiezen voor de gemakkelijkere en op het eerste gezicht veiligere weg van het snelle geld. 

Hoe is jouw zakenidee gegroeid?

In 2014 is het bij mij beginnen kriebelen rond ondernemen.

Ik werkte als eventplanner in loondienst en raakte als vanzelf gefascineerd door produktiviteit en online leren. Stilaan rijpte bij mij een verlangen om ‘iets te ondernemen’ door gebruik te maken van de technologische mogelijkheden van de 21ste eeuw. Ik kwam in contact met virtuele ondernemers op het internet en stilaan droomde ik ervan om net als hen zo’n 100% virtuele onderneming op te zetten. Wat me hierbij vooral fascineerde, waren de quasi onbegrensde mogelijkheden en de vrijheid die er mee gepaard gingen.

Nu moest ik dat verlangen nog gaan vertalen naar een eigen idee.

Wat heeft de voorbereidingsfase jou opgeleverd ?

Toen ik bij JobYourself aankwam, had ik voor mezelf twee valabele opties uitgestippeld: (technische) vertalingen voor studiebureau’s enerzijds en eventplanning voor jonge ondernemers anderzijds (die minder dan 5 jaar bestaan). Met deze twee klantensegmenten voor ogen ben ik aan de voorbereidingsfase begonnen. Ik herinner me nog hoe een workshop rond de Business Model Canvas me confronteerde met de realiteit dat ik de linkerkant van mijn model vrij helder zag. De rechterkant, waar het klantensegment uitgestippeld wordt, was daarentegen helemaal nog niet duidelijk voor mij.

Ik begon te beseffen dat ik een keuze zou moeten maken: ik kon mij niet voldoende efficient tot die twee totaal verschillende klantensegmenten richten. Hoewel ik met de vertalingen snel een aantal klanten had en ik het gevoel had dat er een rendabele business uit kon groeien, heb ik voor het voor mij minder evidente segment van eventplanning voor jonge ondernemers gekozen. Het leek immers meer overeen te stemmen met wie ik wilde zijn; ik wou mensen ontmoeten, reizen en ook in functie daarvan leren en netwerken via het internet en sociale media. Met die focus ben ik dan de Test-fase ingedoken, die ik voornamelijk gebruikt heb om mijn netwerken uit te breiden zowel in Europa als in de VS en mijn inzichten in de marktwerking van mijn niche te verfijnen. Ik ben mijn aanbod verder gaan aanpassen aan de pains en de gains van de klanten: fotografen, webdesigners, coaches, marketing studio’s … die via events zelf klanten willen aantrekken voor hun diensten.

Ik biedt nu een online praktisch traject rond eventplanning aan in een collectieve setting, gecomobineerd met een persoonlijke concrete begeleiding via Skype. In een cyclus van 7 maanden creëren mijn klanten samen met mij hun event concept, ze vinden de ideale deelnemers en verkopen hun beschikbare plaatsen, en dan organiseren ze het event. Daarbij kunnen ze rekenen op de steun en motivatie van elkaar.

Hoe ben je bij JobYourself beland?

Ik ben hier terecht gekomen op aanraden van een vriendin die net de Test-fase bij Jobyourself was begonnen, en die daarover heel tevreden was. Ik had een goed gevoel bij de eerste contacten en ondervond dat de aanpak werkelijk op maat was.

Waar zit je ergens in het traject bij Jobyourself?

Ik ben nu (eind februari 2018) 15 maanden in Test.  Eind april 2018 stroom ik uit bij JobYourself en ik voel dat ik er klaar voor ben om mijn vleugels uit te slaan.

Wat is volgens jou de essentie van het ondernemen?

Voor mij ging ondernemen totnogtoe over het omgaan met verschillende angsten. Elke dag doe ik dingen waar ik het toch een beetje moeilijk mee heb. Dan doemen er allerlei scenario’s in mijn hoofd op die het vaak nog ingewikkelder maken. Zo blijft het niet gemakkelijk-maar ik ben er al sterk in gegroeid- om mezelf op de voorgrond te plaatsen, me kenbaar te maken, me te promoten.  Ik heb daar een modus vivendi in gevonden door me dienstbaar op te stellen.  Elke dag probeer ik me te motiveren, mijn nek uit te steken, steun te zoeken om mijn netwerk verder uit te bouwen. Dit is uiteraard voor iedereen anders. Sommige startende ondernemers zullen het misschien moeilijk hebben om te plannen, wat voor mij als vanzelf gaat…

Wat zijn jouw belangrijkste etappes geweest?

De eerste etappe was die van het IDEE, en die heeft ook het langst geduurd. Het heeft me wat tijd gekost om mijn doelgroepen te bepalen en daar een aantal hypotheses rond te valideren.   Ik ben echter heel blij dat ik die tijd genomen heb.

De tweede etappe was om uit te maken waar ik 200 % wilde voor gaan. In mijn geval was dat dus niet de gemakkelijkste weg van de vertalingen. Ik voel nu veel energie dankzij de moeilijkere maar meer voldoening gevende keuze maar ik besef ook dat ik daar de nodige tijd heb gekregen dankzij het traject.

De derde etappe is de verfijning van de businessinzichten om je stielkennis te vermarkten. Netwerking vraagt veel tijd vooraleer het rendeert en ik ben nu op dit punt aanbeland.

En wat heeft JobYourself je bijgebracht?

De ervaring bij JobYourself is heel positief. Ik heb de tijd gekregen om mijn weg te zoeken en mijn project op een veilige manier te testen. Ik heb daar bij veel steun mogen ervaren van gemotiveerde mensen zowel van de supportafdeling als van de boekhouding als van mijn coach Filip. Ik kon duidelijk voelen dat deze mensen achter de missie van JobYourself staan ook al zijn er ook wel wat moeilijke punten zoals een soms een beetje rigied kader, waar ik ook zeker wel begrip voor heb.

Contact

www.carolienmertens.com
Skype: carolien_mertens
mertens.carolien@gmail.com
0473 794 748